Informacje o użytych technologiach

Strona korzysta z własnościowego frameworka CMS TiKori5 © 2012 - Fable Inside.
Strona korzysta z własnościowej biblioteki API Totoro do odczytywania metadanych ze API Chichiro PlayStation Network.

Informacje o zmianach i aktualizacjach