John Kirby zawdzięcza swoje upamiętnienie wygranej w 1984r. sprawie z Universal City Studios, dotyczącej praw autorskich do postaci Donkey Kong. Universal Studios twierdziło, że postać goryla bazuje na King Kongu. W ramach podziękowania Nintendo postanowiło nazwać, dobrze nam dziś znaną różową kuleczkę, nazwiskiem obecnie zmarłego prawnika. Mówi się, że zwycięstwo to uratowało Nintendo w momencie jego wzrostu jako firmy rozrywki elektronicznej.

Poza upamiętnieniem, Kirby otrzymał żaglowca wartego 30 tyś. dolarów, nazwanym Donkey Kong, łącznie z międzynarodową wyłącznością na nazywanie wszelkich żaglowców tą nazwą.

Zgodnie z nekrologiem zamieszczonym w New York Times, John Kirby zmarł 2 Października. Przyczyną śmierci była poważna choroba krwi.